จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

ความเชื่อของงานศพในพิธีกรรมศาสนา

ความเชื่อของงานศพในพิธีกรรมศาสนา     

โลงศพเจ้านายล้านนา

โลงศพเจ้านายล้านนา

โลงศพเจ้านายล้านนา

อียิปต์พบโลงศพมัมมี่อายุกว่า 2,500 ปี

อียิปต์พบโลงศพมัมมี่อายุกว่า 2,500 ปี

อียิปต์พบโลงศพมัมมี่อายุกว่า 2500 ปี

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

โลงศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ

โลงศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ

 โลงศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ

การเตรียมงานศพของศาสนาคริสต์ (2)

การเตรียมงานศพของศาสนาคริสต์

การเตรียมงานศพของศาสนาคริสต์