ทำบุญโลงศพในวันเกิดกับสุริยาหีบศพ

ทำบุญโลงศพในวันเกิดกับสุริยาหีบศพ

ทำบุญโลงศพในวันเกิดกับสุริยาหีบศพ

โลงศพของญี่ปุ่น

โลงศพของญี่ปุ่น

โลงศพของญี่ปุ่น โลงศพของญี่ปุ่น สุริยาหีบศพได้นำข้อมูลเกี่ยวกับโลงศพของญี่ปุ่นมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน ซึ่งในปีที่แล้ว ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรเสียชีวิตประมาณ 1,400,000 คน แต่รู้หรือไม่ว่า โลงศพ 740,000 โลง หรือกว่าครึ่งหนึ่งของโลงศพที่ใช้บรรจุศพชาวญี่ปุ่นนั้นถูกนำเข้ามาจากเมือง Zhuangzhai มณฑลชานตง ประเทศจีน   ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ใกล้กับประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้มีประชากรราว 100,000…

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

ความเชื่อของงานศพในพิธีกรรมศาสนา

ความเชื่อของงานศพในพิธีกรรมศาสนา     

โลงศพเจ้านายล้านนา

โลงศพเจ้านายล้านนา

โลงศพเจ้านายล้านนา

อียิปต์พบโลงศพมัมมี่อายุกว่า 2,500 ปี

อียิปต์พบโลงศพมัมมี่อายุกว่า 2,500 ปี

อียิปต์พบโลงศพมัมมี่อายุกว่า 2500 ปี

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

โลงศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ

โลงศพแบบสั่งทำพิเศษ

 โลงศพแบบสั่งทำพิเศษโดยสุริยาหีบศพ