บริการ Ktn stock shipping ด้านรับจัดเก็บสินค้า

ประโยชน์ของการรับฝากสินค้า

ประโยชน์ของการรับฝากสินค้า การฝากสินค้าจะเข้ามาช่วยในการบริหารงานคลังสินค้าที่รับฝากสินค้าจากลูกค้า จะสามารถทราบสถานะสินค้าคงคลังของลูกค้าแต่ละเจ้าว่ามีอยู่เท่าไร กระจายตามคลังสินค้าใดบ้างและมีระยะเวลา รับฝากสินค้า หรือจัดเก็บสินค้านานเท่าไหร่แล้ว โดยระบบเองจะแยกปริมาณสินค้าในแต่ละครั้งที่รับฝากสินค้าเข้าเพื่อสามารถรู้ถึงอายุของสินค้าที่รับฝากสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าได้ นอกจากนั้นยังสามารถรู้ถึงปริมาณที่สามารถรับได้อีกในแต่ละคลังโดยพิจารณาจากความจุรวมที่เป็นน้ำหนักที่สามารถรับได้ ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบควบคุมการชั่งน้ำหนักของสินค้าโดยตรงเพื่อนำมาเพิ่มยอดคงคลังหรือตัดยอดสินค้าคงคลัง หรือจะใช้วิธีป้อนสินค้าเข้าไปโดยตรงได้เมื่อจุดชั่งน้ำหนักไม่ได้เชื่อมต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะบันทึกเข้าระบบจริงได้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีลูกหนี้โดยระบบจะสามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้และบันทึกเข้าสู่ระบบบัญชีลูกหนี้ และบัญชีแยกประเภทได้โดยอัตโนมัติ   ประโยชน์ของการฝากสินค้า จะได้ทำเลในการรับฝากสินค้าที่เหมาะสม เพราะมีตัวเลือกในนำสินค้าไปฝากสินค้าเยอะ เช่น ต้องการเลือกบริษัทที่รับฝากจัดส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และสามารถเลือกได้ว่าต้องการแพ็คและจัดส่งด้วยหรือไม่ เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดเก็บสินค้าให้ได้หลากหลายทาง…

บริการ รับ ฝาก ส่ง สินค้าครบวงจร

จัดเก็บสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่น

จัดเก็บสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่น จัดเก็บสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝุ่น นอกจากฝุ่นจะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ โดยการสูบดมควัน หรือ อากาศพิษแล้ว ฝุ่นยังสามารถเข้าจากการรับประทานอาหาร และการสูบดมฝุ่นที่ติดมาจากสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และอื่น การจัดเก็บสินค้าให้ปลอดภัยจากฝุ่นเราสามารถทำได้ดังนี้ จัดเก็บสินค้าโดยการนำสินค้าใช้กล่อง นำแผ่นพลาสติกใส่มาคลุมปิดสินค้า เมื่อต้องการนำออกมาใช้ให้ถอดถุงออกสินค้าจะไม่โดนฝุ่นเลย หากสินค้ามีขนาดเล็ก หรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเด็ก เราสามารถจัดเก็บสินค้าได้โดยการนำถุงพลาสติกมาคลุมและมัดได้ หรือ หากล่องพลาสติกมาจัดเก็บของแทน ให้จัดเก็บสินค้าในสถานที่ที่โปร่งแสง…

ข้อเสียของการเก็บสินค้าไม่ดี

ข้อเสียของการเก็บสินค้าไม่ดี การเก็บสินค้าเป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่าง่ายแต่จริงๆแล้ว การเก็บสินค้า การรักษาสินค้า การรับฝากสินค้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเรื่อง เพราะสินค้าแต่ละชนิดย่อมีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน หากเราเก็บสินค้าไม่ดีอาจส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราก็เป็นได้ หากคุณสงสัยว่าจะเกิดข้อเสียอะไรบ้างวันนี้เรามี “ 5 ข้อเสียข้อการเก็บสินค้าไม่ดี ” มาฝากกันค่ะ ข้อเสียของการเก็บสินค้าไม่ดี สินค้าหาย การเก็บสินค้าไม่เป็นระเบียบอาจจะทำให้สินค้าของคุณหาย นับสินค้าเท่าไรก็ไม่ตรงกัน หรืออาจเกิดการลักขโมยก็เป็นได้ ดังนั้น เราควรจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ…

บริการ Ktn stock shipping ด้านรับจัดเก็บสินค้า

5 ประโยชน์ของการฝากสินค้า

5 ประโยชน์ของการฝากสินค้า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาคลังสินค้าสำหรับฝากสินค้า หรือต้องการฝากสินค้า ในคลังสินค้าที่ช่วยในการบริหารงานคลังสินค้าที่รับฝากสินค้าจากลูกค้า จะสามารถทราบสถานะสินค้าคงคลังของลูกค้าแต่ละเจ้าว่ามีอยู่เท่าไร กระจายตามคลังสินค้าใดบ้างและมีระยะเวลา รับฝากสินค้า หรือจัดเก็บสินค้านานเท่าไหร่แล้ว โดยระบบเองจะแยกปริมาณสินค้าในแต่ละครั้งที่รับฝากสินค้าเข้าเพื่อสามารถรู้ถึงอายุของสินค้าที่รับฝากสินค้าหรือจัดเก็บสินค้าได้ นอกจากนั้นยังสามารถรู้ถึงปริมาณที่สามารถรับได้อีกในแต่ละคลังโดยพิจารณาจากความจุรวมที่เป็นน้ำหนักที่สามารถรับได้ ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบควบคุมการชั่งน้ำหนักของสินค้าโดยตรงเพื่อนำมาเพิ่มยอดคงคลังหรือตัดยอดสินค้าคงคลัง หรือจะใช้วิธีป้อนสินค้าเข้าไปโดยตรงได้เมื่อจุดชั่งน้ำหนักไม่ได้เชื่อมต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถตรวจสอบได้ก่อนที่จะบันทึกเข้าระบบจริงได้เพื่อความถูกต้องของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีลูกหนี้โดยระบบจะสามารถออกใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้และบันทึกเข้าสู่ระบบบัญชีลูกหนี้ และบัญชีแยกประเภทได้โดยอัตโนมัติ   ประโยชน์ของการฝากสินค้า จะได้ทำเลในการฝากสินค้าที่เหมาะสม เพราะมีตัวเลือกในนำสินค้าไปฝากสินค้าเยอะ เช่น ต้องการเลือกบริษัทที่รับฝากจัดส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่…

การจัดเก็บสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากฝน

ทำไมต้องเลือกใช้คลังสินค้าอัจฉริยะ

ทำไมต้องเลือกใช้คลังสินค้าอัจฉริยะ หากถ้าเราจัดเก็บสินค้าเพียงสิบชิ้นหรือยี่สิบชิ้น คุณคงจะไม่มีปัญหาที่จะจดจำหรือหาที่จัดเก็บสินค้าได้โดยไม่มีปัญหา แต่ถ้าคุณลองมีสินค้ามากกว่า 100 ชิ้น ขึ้นไปแล้วต้องหาที่จัดเก็บสินค้า และต้องจดจำสินค้าทั้งหมดเพื่อให้งานต้องการใช้งาน คุณจะทำอย่างไรให้คลังสินค้าของคุณพร้อมการใช้งาน วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับคลังสินค้าอัจฉริยะในเรื่อง ” ทำไมต้องเลือกใช้คลังสินค้าอัจฉริยะ ” ทำไมต้องเลือกใช้คลังสินค้าอัจฉริยะ Intelligent Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คือ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติการและควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล…

บริการจัดเก็บสินค้าของ stock shipping รับฝากสินค้า จัดเก็บสินค้า 

บริการจัดเก็บสินค้าของ stock shipping

บริการจัดเก็บสินค้าของ stock shipping สินค้าที่มีอยู่อาจเกิดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก ขายได้ช้า จมทุน หรือไม่มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่เพียงพอ นอกจากปัจจัยจากตัวสินค้าเองแล้ว อาจเป็นเพราะทำเลที่ฝากสินค้าไม่เหมาะกับสินค้าของเรา  ค่าใช้จ่ายในการรับฝากจัดส่งสินค้าไม่ไหว ไหนจะค่าแรง ค่าน้ำมันรถ ก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณของคุณ  ดังนั้นหลายๆบริษัทจึงเลือกใช้วิธีการฝากสินค้า หรือจัดเก็บสินค้าที่บริษัทรับฝากจัดส่งสินค้า ครบวงจร        จัดเก็บสินค้า คือ  การที่เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริษัทนำสินค้าไปฝากสินค้าที่บริษัทรับฝากสินค้าอื่น โดยการที่จัดเก็บสินค้าเหล่านั้นยังคงเป็นของเจ้าของบริษัทอยู่ จนกว่าสินค้าจะถูกขายออกไป บริการของKtn…