ความเชื่อของงานศพในพิธีกรรมศาสนา

ความเชื่อของงานศพในพิธีกรรมศาสนา     

ความเชื่อ มะเขือกับโลงศพ

ความเชื่อ มะเขือกับโลงศพ

ความเชื่อ มะเขือกับโลงศพ

เลขฝาโลง เลขที่บ้านหลังสุดท้ายของคนตาย

เลขฝาโลง เลขที่บ้านหลังสุดท้ายของคนตาย

เลขฝาโลง เลขที่บ้านหลังสุดท้ายของคนตาย

ความเชื่อประเพณีงานศพแบบไทย

ความเชื่อประเพณีงานศพแบบไทย

ความเชื่อประเพณีงานศพแบบไทย ความเชื่อประเพณีงานศพแบบไทย การตายเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้น ทุกคนเกิดมาแล้วก็ย่อมดับสูญไปเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น แต่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วแต่ละศาสนาก็มีความเชื่อที่จะทำพิธีกับศพที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของตนเอง และวันนี้แอดมินสุริยาหีบศพจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีงานศพแบบไทยกันค่ะ   วันถึงแก่กรรมของศพ สังขารมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาจากธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และความตายนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครสามารถหยั่งรู้วันตายได้ เมื่อมีคนตาย เราก็ต้องจัดการเกี่ยวกับผู้ตาย…

ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยการฝังศพของชาวจีน สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ความเชื่อเรื่อง ฮวงจุ้ยการฝังศพ ของชาวจีน

ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยการฝังศพของชาวจีน ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยการฝังศพของชาวจีน เกี่ยวกับการฝังหีบศพของบรรพบุรุษนั้น เชื่อกันว่าฮวงจุ้ยที่ดีจะทำให้ลูกหลานเกิดความเจริญก้าวหน้าและอยู่เย็นเป็นสุขในชีวิต เหมือนเป็นการให้พรแก่ลูกหลานให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นการวางฮวงจุ้ยของสุสานที่ฝังหีบศพของบรรพบุรุษจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากลูกหลานละเลยในการปฏิบัติส่งผลให้ครอบครัวประสบความโชคร้าย อาจต้องลองตรวจสอบทำเลที่ตั้งของสุสานฝังศพบรรพบุรุษ พิธีกงเต๊ก พิธีศพตามธรรมเนียมของชาวจีน 5 วิธีการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิต 5 ความเชื่อเกี่ยวกับโลงศพ ดังนั้นลูกหลานชาวจีนจึงต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมและหลักคำสอนของขงจื้อที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความกตัญญูต่อบิดา มารดาและบรรพบุรุษ จึงเกิดความเชื่อเรื่องการทำเลที่ตั้งฝังหีบศพ ซึ่งฮวงจุ้ยการฝังหีบศพที่ดีจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สูงกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาหรือมีภูเขาข้างหลังเพื่อแสดงความมั่นคง มีแม่น้ำอยู่ข้างหน้าหรือเป็นพื้นที่เปิดโล่ง…

เสียชีวิตด้วย Covid-19 ควรทำอย่างไร สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

เสียชีวิตด้วย Covid-19 ควรทำอย่างไร

เสียชีวิตด้วย Covid-19 ควรทำอย่างไร เสียชีวิตด้วย Covid-19 ควรทำอย่างไร Covid-19 ถือเป็นโรคที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แน่นอนว่า Covid-19 กลับมาแพร่ระบาดในระลอกที่ 3 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการแพร่ระบาดในรอบนี้ เราจะเห็นได้ว่าเชื้อไวรัสได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และตรวจพบได้อยากขึ้น ฉะนั้นแล้วเราควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ดังนั้นเมื่อมีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อแล้วนั้น การที่นำผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไปทำการรักษาจะต้องป้องกันมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าอัตราการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตจะไม่สูงนัก แต่เมื่อมีการเสียชีวิตจากการติดเชื้อแล้วนั้น…

การแจ้งตายทำอย่างไร

การแจ้งตายทำอย่างไร การแจ้งตายทำอย่างไร มนุษย์เราทุกคนนั้นจะต้องผ่านช่วงเวลาการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะมันเป็นสัจธรรมของชีวิต ความไม่แน่นอน การตายก็เช่นกัน การตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น  เพราะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการตายอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นคือความตกใจ และขาดสติ ความโศกเศร้า จนไม่สามารถเรียบเรียงเหตุการณ์หรือไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรต่อจากนี้ดี วันนี้เราจะบอกวิธีการแจ้งตาย ขั้นตอนแรกหลังจากเสียชีวิต…

พิธีกรรมการฝังศพสมัยโบราณ

พิธีกรรมการฝังศพสมัยโบราณ พิธีกรรมการฝังศพสมัยโบราณ ก่อนที่เวลาจะเดินทางมาถึงในยุคปัจจุบันนี้ การใช้ชีวิตในปัจจุบันล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่สมัยโบราณทั้งนั้น โดยวันนี้ที่เราจะมากล่าวถึงก็คือก่อนที่เราจะมีการนำร่างผู้เสียชีวิตใส่ไปในโลงศพแล้วทำการเผาแบบปัจจุบันนั้น คนสมัยโบราณได้จัดการกับร่างที่ไร้วิญญาณอย่างไร วันนี้เราจะไปทราบพร้อม ๆ กันค่ะ                 สมัยโบราณนั้นแน่นอนว่ายังไม่ได้มีการสร้างโลงศพอย่างในปัจจุบัน และยังคงไม่มีนวัตกรรมใด ๆ ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกมากนัก การใช้ชีวิตจึงเป็นเรื่องที่เรียบง่าย ใช้ชีวิตโดยการนำสิ่งรอบข้างมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และนั้นเองเมื่อเสียชีวิตในสมัยโบราณจึงนำร่างผู้เสียชีวิตฝังไว้ในดิน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ…

สุริยาหีบศพ หีบศพ โลงศพ

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น เมื่อเราได้ยินคำนี้แน่นอนว่ามันเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก คนพูดกล่าวถึงความตายนั่นเอง โดยคำเหล่านี้เราจะเห็นได้อยู่บ่อย ๆ ในงานศพ คำพูดนี้จะถูกเขียนไว้บนตาลปัตรที่ใช้บังหน้าของพระนั่นเอง  ในตาลปัตรทั้ง 4 ด้าม ถ้าถามถึงความหมายโดยทั่วไปหรือการที่เราอ่านแล้วตีความกันเอง ก็ให้ความหมายว่าความตาย หรือคนตายไปแล้วไม่สามารถกลับมาฟื้นคืนชีพได้…

นอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์

นอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์

นอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์ นอนโลงศพ สะเดาะเคราะห์ถือเป็นพิธีกรรมต่อดวงชะตาโดยการนอนในโลงศพ ที่มีความเชื่อกันว่าการนอนโลงศพ เป็นการแก้เคล็ดต่ออายุและช่วยให้พ้นเคราะห์ สำหรับจุดประสงค์ของการจัดพิธีนอนโลง ไม่เพียงเพื่อการสะเดาะเคราะห์ หากแต่ยังต้องการสื่อให้ทุกคนเห็นถึงสัจธรรมความจริงว่า ที่สุดแล้วว่าทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตาย การประกอบพิธีจึงเปรียบเสมือนการฝึกตายก่อนตายจริง การนอนโลงศพสะเดาะเคราะห์จากความเชื่อถือเป็นการต่อชะตา พิธีสืบชะตา เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่กระจายอยู่ในวัฒนธรรมแถบเอเชีย โดยเฉพาะในหมู่ชาวพุทธ ทั้งชาวไทย จีน ไปจนถึงทิเบต รูปแบบประเพณี ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของท้องถิ่น…