5 ขั้นตอนเมื่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลควรทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก สุริยาหีบศพ

 5 ขั้นตอนเมื่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

 5 ขั้นตอนเมื่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

5 ขั้นตอนเมื่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลควรทำอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก สุริยาหีบศพ ปัจจุบันนี้การเกิดแก่เจ็บตายถือเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องตายจากกันทุกคน ฉะนั้นแล้วแล้วการตายจึงถือเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถรู้ได้เลย ฉะนั้นวันนี้สุริยาหีบศพจะมาแนะนำทางญาติหากคนที่คุณรักจากไปจะต้องมีการเตรียมอะไรบ้าง เมื่อชีวิตที่โรงพยาบาล

โลงศพ บริการขายโลงศพแบบครบวงจร

 1. ติดต่อขอรับศพและใบรับรองการตาย

เมื่อคนที่คุณรักจากไปที่โรงพยาบาลทางญาติก็ต้องไปขอรับศพและใบรับรองการตาย จากนั้นไปแจ้งความเพื่อทำการขอใบมรณะให้กับคนที่จากไปทำพิธีทางศาสนาต่อได้

ตายแล้วทำอย่างไร สุริยาหีบศพบริการครบวงจร หีบศพ โลงศพ รถรับส่ง ดอกไม้หน้าศพ

2. บุคลที่สามารถรับศพออกได้

การที่จะขอรับคนที่จากไปได้นั้นจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นญาติที่สนิทกันโดยบุคคลที่สามารถรับศพออกไปได้มีดังนี้

 • คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • บุตร – ธิดา ที่บรรลุนิติภาวะ
 • บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะ
 • บิดา หรือ มารดา
 • พี่น้องร่วม บิดา – มารดา
 • พี่น้องร่วม บิดา – มารดา เดียวกัน
 • ปู่ ย่า ตา ยาย
 • ลุง ป้า น้า อา
 • ญาติที่รับผิดชอบเป็นเป็นผู้ปกครองดูแลมาตลอด

สุริยาหีบศพบริการครบวงจร หีบศพ โลงศพ รถรับส่ง ดอกไม้หน้าศพ

3. หลักที่ต้องแสดงเมื่อขอรับศพ

ทางญาติที่ต้องไปขอรับศพออกจากโรงพยาบาลจะต้องมีหลักฐานยื่นยันโดยต้องพกหลักฐานดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ

สุริยาหีบศพบริการครบวงจร หีบศพ โลงศพ รถรับส่ง ดอกไม้หน้าศพ

4. เอกสารที่รับพร้อมศพ

เมื่อเราไปดำเนินการแจ้งความเพื่อที่จะได้ใบมรณะบัตรไปขอรับศพจากโรงพยาบาล โดยจะต้องมีการไปนำหนังสือรับรองการตายไปแจ้งที่เขตเพื่อให้เขาออกใบมรณะบัตร

 หีบศพ โลงศพ รถรับส่ง ดอกไม้หน้าศพ

5. ญาติต้องเขียนคำร้องขออนุญาตนำศพออกนอกโรงพยาบาล

เมื่อได้หลักฐานมาครบแล้วก็ดำเนินการขอรับศพออกจากโรงพยาบาลได้เลย โดยจะต้องมีเอกสารให้ครบทุกอย่างถึงจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้

จาก 5 ขั้นตอนเบื้องต้นที่กล่าวมานั้นเป็นการขอรับศพออกจากโรงพยาบาลและการแจ้งความขอใบมรณะบัตร เพื่อนำไปประกอบพิธี ฉะนั้นสุริยาหีบศพเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร สุริยาหีบศพเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนย้ายศพ, โลงศพ, ดอกไม้หน้าศพ, อุปกรณ์รดน้ำศพ เป็นต้น สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือโปรโมชั่นการจัดงานศพได้ที่ www.suriyafuneral.com

สามารถเข้าไปดูสินค้าของเราได้หลากหลาย

สนใจติดต่อสอบถามการจัดงานศพได้ตลอด 24 ชม.ได้ที่ 02-950-0989