คำแนะนำทำวีซ่าอังกฤษกับ VFS ฉบับ 2023 (3)

คำแนะนำทำวีซ่าอังกฤษ ฉบับ 2023

คำแนะนำทำวีซ่าอังกฤษ ฉบับ 2023

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้ (3)

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้ ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้ ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ในการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนั้น จำเป็นต้องทำวีซ่าอังกฤษก่อน ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการทำวีซ่าอังกฤษจะมีอะไรบ้าง ตามแอดมินไปดูกันเลยค่ะ ทำวีซ่าอังกฤษต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ ใบสมัคร ใบนัดสัมภาษณ์ พาสปอร์ต เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่านำมาด้วย) 4.สำเนาทะเบียนบ้าน /…