ที่มาของการลอยอังคาร

ที่มาของการลอยอังคาร

ที่มาของการลอยอังคาร

ข้อดีของโลงเย็นที่คุณไม่เคยรู้

โลงเย็นของสุริยาหีบศพ

โลงเย็นของสุริยาหีบศพ

การแต่งกายไปงานศพ

การแต่งกายไปงานศพ

การแต่งกายไปงานศพ

งานศพต้องสวดกี่วัน

งานศพต้องสวดกี่วัน

งานศพต้องสวดกี่วัน

9 เหตุผลที่ต้องเลือกสุริยาหีบศพ

9 เหตุผลที่ต้องเลือกสุริยาหีบศพ

9 เหตุผลที่ต้องเลือกสุริยาหีบศพ

ทำอย่างไรเมื่อคนใกล้ชิดเสียชีวิต

ทำอย่างไรหากคนใกล้ชิดเสียชีวิต

ทำอย่างไรหากคนใกล้ชิดเสียชีวิต

โปรโมชั่น Gold ของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Gold ของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Gold ของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Silver ของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Silver ของสุริยาหีบศพ

โปรโมชั่น Silver ของสุริยาหีบศพ

ทำบุญโลงศพในวันเกิดกับสุริยาหีบศพ

ทำบุญโลงศพในวันเกิดกับสุริยาหีบศพ

ทำบุญโลงศพในวันเกิดกับสุริยาหีบศพ

โลงศพของญี่ปุ่น

โลงศพของญี่ปุ่น

โลงศพของญี่ปุ่น โลงศพของญี่ปุ่น สุริยาหีบศพได้นำข้อมูลเกี่ยวกับโลงศพของญี่ปุ่นมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน ซึ่งในปีที่แล้ว ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรเสียชีวิตประมาณ 1,400,000 คน แต่รู้หรือไม่ว่า โลงศพ 740,000 โลง หรือกว่าครึ่งหนึ่งของโลงศพที่ใช้บรรจุศพชาวญี่ปุ่นนั้นถูกนำเข้ามาจากเมือง Zhuangzhai มณฑลชานตง ประเทศจีน   ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ใกล้กับประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้มีประชากรราว 100,000…