โลงศพของญี่ปุ่น

โลงศพของญี่ปุ่น

โลงศพของญี่ปุ่น โลงศพของญี่ปุ่น สุริยาหีบศพได้นำข้อมูลเกี่ยวกับโลงศพของญี่ปุ่นมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน ซึ่งในปีที่แล้ว ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรเสียชีวิตประมาณ 1,400,000 คน แต่รู้หรือไม่ว่า โลงศพ 740,000 โลง หรือกว่าครึ่งหนึ่งของโลงศพที่ใช้บรรจุศพชาวญี่ปุ่นนั้นถูกนำเข้ามาจากเมือง Zhuangzhai มณฑลชานตง ประเทศจีน   ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ใกล้กับประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองนี้มีประชากรราว 100,000…

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

จัดดอกไม้หน้าหีบศพแบบกอโดยสุริยาหีบศพ

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา