ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้ (3)

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้ ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ในการเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนั้น จำเป็นต้องทำวีซ่าอังกฤษก่อน ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการทำวีซ่าอังกฤษจะมีอะไรบ้าง ตามแอดมินไปดูกันเลยค่ะ

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้

ทำวีซ่าอังกฤษต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  1. ใบสมัคร
  2. ใบนัดสัมภาษณ์
  3. พาสปอร์ต เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่านำมาด้วย)

4.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตร ประชาชน เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน

( ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย )

5.เอกสารรับรอง 

  • กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทำงาน
  • กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท
  • กรณี เป็น ข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงาน และ สำเนาบัตรข้าราชการ
  • กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ
  • กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

6.สเตตเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน ( กรณีขอสเตตเมนท์ไม่ทัน ให้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง )

7.หนังสือรับรองการเงิน Bank letter ( หากไม่มีไม่เป็นไร )

8.ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

9.ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

ทำวีซ่าอังกฤษใช้เอกสารอะไรบ้าง ต้องรู้ (2)

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำวีซ่าอังกฤษมีดังข้างต้นที่แสดง แนะนำให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและเตรียมตัวสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ทำวีซ่า เพื่อให้มีโอกาสได้รับวีซ่าอังกฤษมากขึ้น หากท่านใดที่สนใจทำวีซ่าอังกฤษด่วน หรือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำวีซ่าอังกฤษที่ไหนดี Tumvisa เรารับทำวีซ่าอังกฤษ และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เราพร้อมให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.

สนใจทำวีซ่าติดต่อ

โทร : 083-057-2872 , 092-269-5287 , 098-289-9273

Line ID : @tumvisa

Facebook : m.me/tumvisapage

Tumvisa-รับทำวีซ่าทั่วโลก-ให้คำปรึกษาฟรีตลอด-24-ชั่วโมง