หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา เป็นหีบศพที่นิยมใช้ทั่วไปมีความเป็นมาตรฐาน ตัวหีบศพมาตรฐาน มีขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 65 ซม. ขนาดหีบศพแบบมาตรฐาน มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว วันนี้สุริยาหีบศพจะนำข้อมูลและรูปภาพของหีบศพคร่าว ๆ มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

1.หีบศพธรรมดา

เป็นหีบศพ หีบศพ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบ ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 45 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบศพธรรมดา

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวโดยรอบเพื่อให้สีเรียบเนียน
 • ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง : 45 เซนติเมตร

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

2.หีบศพธรรมดาติดลาย

เป็นหีบศพ โลงศพ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบ ติดลายเทพพนม ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 45 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบศพธรรมดา

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวโดยรอบเพื่อให้สีเรียบเนียน
 • ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง : 45 เซนติเมตร

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

3.หีบศพขอบเทพพนม

เป็นหีบศพ โลงศพ ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 45 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบขอบเทพพนม

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง : 45 เซนติเมตร

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

4.หีบศพเทพพนมฐาน 1 ชั้น

เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบใบ ที่ส่วนล่างของหีบศพเสริมฐานหีบศพ 1ชั้น ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงาม ด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 55 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • ฐานหีบศพ ยกสูงขึ้น 1 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ
 • บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และบุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและนุ่มสบาย

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว : 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง : 55 เซนติเมตร

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

5.หีบศพเทพพนมฐาน 2 ชั้น

เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาและพ่นด้วยสีขาวรอบใบ ที่ส่วนล่างของหีบศพเสริมฐานหีบศพ 2ชั้น ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบ้อ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 65 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
 • ฐานหีบศพ : ยกสูงขึ้น 2 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ
 • ภายในหีบศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และบุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่นสบาย

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง :  65 เซนติเมตร

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

6.หีบศพเทพพนมฐาน 3 ชั้น

เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาและพ่นด้วยสีขาวรอบใบ ที่ส่วนล่างของหีบศพเสริมฐานหีบศพ 3 ชั้น ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 95 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
 • ฐานหีบศพ : ยกสูงขึ้น 5 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ
 • ภายในหีบศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม และบุผ้านวม สีชมพู หรือ สีฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามและ นุ่นสบาย

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง : 95 เซนติเมตร

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

7.หีบศพขอบเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ

เป็นหีบศพ โลงศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาและพ่นด้วยสีขาวรอบใบที่มุมทั้งสี่เป็นขอบฐาน ที่ตัวหีบศพบุภายนอกด้วยผ้าตาดเงินเรียบ (ไม่รวมฐาน) ประดับตกแต่งด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนมและนางฟ้าเพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐาน ขนาดประมาณ ความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 45 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว, 24 นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบศพเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบประดับลายเทพพนมและนางฟ้าบุภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินเรียบ
 • ตัวหีบศพที่มุมทั้งสี่ยกสูงขึ้นเป็นขอบฐานของหีบศพ
 • ภายนอกด้วยผ้าตาดสีเงินประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนมและนางฟ้าเพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นด้วยผงทองลงบนลายนูนสูง
 • ภายในหีบศพ : บุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม 

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง : 45 เซนติเมตร

หีบศพแบบมาตรฐานของสุริยา

8.หีบศพบุผ้าตาดทองเรียบฐาน 3 ชั้น

เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฐาน 3 ชั้น ภายในบุผ้าพลาสติกกันการรั่วซึมอย่างดีและบุทับด้วยผ้านวมและฟองน้ำ ภายนอกประดับด้วยผ้าตาดทองเรียบเต็มใบ ที่ตัวหีบศพประดับด้วยลายนูนสูงรูปทรงเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย เพิ่มความสวยงามด้วยการทาและพ่นผงทอง ตัวหีบศพมาตรฐานขนาดประมาณความกว้างของหีบศพ 20 นิ้ว ความยาวของหีบศพ 185 ซม. ความสูงของหีบศพ 75 ซม. ขนาดหีบศพ มีให้เลือกตามความกว้างของหีบศพตั้งแต่ 20 นิ้ว ,22 นิ้ว ,24 นิ้ว

หีบศพรุ่น : หีบศพเทพพนมผ้าตาดเงินเรียบ

 • ลักษณะหีบศพ (โลงศพ) เป็นหีบศพทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ทาและพ่นด้วยสีขาวรอบและบุภายนอกหีบศพด้วยผ้าตาดสีทองเรียบทั้งใบรวมฐานหีบศพ
 • ประดับลายนูนเป็นรูปเทพพนม นางฟ้า ลายใบอ้อย
 • หีบศพยกสูงขึ้น 3 ชั้นเป็นขอบฐานของหีบศพ
 • ภายในหีบศพบุด้วยผ้าพลาสติกอย่างดี ป้องกันการรั่วซึม

ขนาดของหีบศพโดยประมาณ – หีบศพมาตรฐาน 

 • ขนาดความกว้างของหีบศพ กว้าง : 20 นิ้ว (หีบศพมีขนาดมาตรฐานคือ 20 นิ้ว, 22 นิ้ว และ 24 นิ้ว)
 • ขนาดความยาวของหีบศพ ยาว: 185 เซนติเมตร
 • ขนาดความสูงของหีบศพ สูง : 75 เซนติเมตร

บทความที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหีบศพมาตรฐานของสุริยา ทางสุริยาหีบศพได้นำข้อมูลและรูปภาพมาเสนอให้ทุกท่านทราบอย่างคร่าว ๆ หากท่านต้องการทราบเกี่ยวกับหีบศพมาตรฐาน และหีบศพแบบอื่น ๆ สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ Suriya Funeral ได้เลยนะคะ และสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหีบศพ โลงศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ หรือสามารถดูในเว็บไซต์ Suriya Funeral เพื่อขอดูโปรโมชั่นในการจัดงานศพ หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ หรือรถรับส่งได้ เมื่อถึงเวลาในการเคลื่อนย้ายจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด โดยทางเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ด้วยประสบการณ์ด้านหีบศพที่ยาวนาน การรันตีคุณภาพหีบศพ และบริการของทางเรา มีหีบศพให้เลือกมากกว่า 100 แบบ อาทิ หีบศพเทพพนม หีบศพไม้สัก หีบศพจำปา หีบศพคริสต์ เป็นต้น หากเกิดข้อสงสัยเรื่อง หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ สามารถปรึกษาได้ที่ โทร 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม. เรายินดีให้บริการค่ะ

 

สามารถติดต่อได้ที่

Website: www.suriyafuneral.com

Line : @Suriyagroup

Tel: 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม.