ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย

ขั้นตอนการแจ้งตาย ฟังเหมือนจะดูยุ่งยากแต่เป็นเรื่องง่ายที่ดูไม่ยุ่งยากเลย การ “ตาย” เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัว และเวลาที่มีคนในครอบครัวตาย ญาติมักจะทำตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไร เนื่องจากกำลังอยู่ในอารมณ์เศร้า การตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น  เพราะถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ และไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ วันนี้สุริยาหีบศพได้นำขั้นตอนการแจ้งตายมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน มีอะไรบ้าง ตามไปดูกันได้เลยค่ะ

ขั้นตอนการแจ้งตาย (2)

การตายสามารถเกิดได้หลายกรณี โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กรณีใหญ่ คือ

  1. การตายที่โรงพยาบาล ถ้าเกิดการตายที่โรงพยาบาล แพทย์จะออกหนังสือรับรองการตายให้ (ใบ ท.ร.4/1) จากนั้นทางญาติจะต้องรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งตาย บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อคนตาย (ถ้ามี) สำหรับนำไปยื่นให้กับนายทะเบียน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหรือท้องถิ่น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากตาย เพื่อออกใบมรณบัตร
  2. การตายที่บ้าน การตายที่บ้านจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
  • กรณีตายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านของผู้ตาย หรือบ้านของเพื่อน ผู้แจ้งตายอาจจะเป็นเจ้าของบ้าน หรือผู้พบเห็น จะต้องแจ้งการตายภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่ตายหรือนับตั้งแต่การพบศพ โดยถ้าบ้านที่มีคนตายอยู่ภายใต้เขตท้องที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ให้แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้าน และเมื่อได้รับเอกสารให้นำเอกสารไปยื่นแก่นายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนออกใบมรณบัตรให้
  • กรณีตายนอกบ้าน เช่น เจอที่บริเวณรอบบ้าน ริมถนน ศาลา สนามหญ้า เป็นต้น ผู้พบเห็นจะต้องแจ้งภายใน 24 ชม.หลังจากการพบศพ แต่ถ้าหากพื้นที่ที่พบศพเป็นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ลำบาก สามารถยืดเวลาแจ้งภายใน 7 วันได้ หากแจ้งเกินกว่านี้จะต้องถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนวิธีการแจ้งตายและหลักฐานการแจ้งตายจะใช้แบบเดียวกันกับกรณีตายในบ้าน

สำหรับกรณีการตายผิดธรรมชาติ ไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้าน เช่น ถูกฆ่าตาย ตกจากที่สูง อุบัติเหตุ งูกัด เป็นต้น จะต้องมีหลักฐานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนยื่นต่อนายทะเบียน ในกรณีอย่างนี้ เช่น การถูกฆ่า อุบัติเหตุต่าง ๆ ในส่วนนี้จะต้องมีเอกสารในการชันสูตรพลิกศพก่อน ซึ่งเอกสารนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อนจะยื่นเอกสารต่อที่นายทะเบียนนั้นเองค่ะ

หลังจากที่เราได้ยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนจะนำชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน โดยการประทับตราคำว่า “ตาย” เป็นสีแดงไว้หน้ารายการคนตายของทะเบียนบ้าน ก่อนที่จะออกใบมรณบัตรให้ จากนั้นนายทะเบียนจะคืนใบมรณบัตร เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนคืนให้แก่ผู้แจ้งตาย เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งตาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้กันแล้ว ในกรณีที่เกิดการเสียชีวิตแล้วนั้นระหว่างรอผลชันสูตร หรือรอเวลาในการนำร่างออกจากโรงพยาบาลนั้น ท่านสามารถติดต่อเข้ามาหาทางเรา Suriya coffin เพื่อขอดูโปรโมชั่นในการจัดงานศพ หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ หรือรถรับส่งได้ เมื่อถึงเวลาในการเคลื่อนย้ายจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด โดยทางเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ด้วยประสบการณ์ด้านหีบศพที่ยาวนาน การรันตีคุณภาพหีบศพ และบริการของทางเรา สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ ทางเรามีหีบศพให้เลือกมากกว่า 100 แบบ อาทิ หีบศพเทพพนม หีบศพไม้สัก หีบศพจำปา หีบศพคริสต์ เป็นต้น หากเกิดข้อสงสัยเรื่อง หีบศพ โลงศพ ดอกไม้หน้าหีบศพ ปรึกษาได้ที่ โทร 02-950-0989 ขอบคุณค่ะ

สามารถติดต่อเราได้ที่

Tel : 02-950-0989

Inbox : https://www.facebook.com/suriyacoffin/

Website : http://www.suriyacoffin.com