วิธีกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จ

วิธีกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จ

วิธีกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จ

วิธีกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จ การกรวดน้ำเป็นพิธีการสำคัญที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน โดยมักจะทำหลังการใส่บาตร ถวายสังฆทาน ทำบุญเลี้ยงพระ หรือในพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติพี่น้อง และสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ด้วยการรินน้ำลงพื้นดิน หรือหากมีภาชนะรองรับก็ให้นำน้ำในนั้นไปเทลงพื้นดินหรือโคนต้นไม้อีกที เป็นการตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ทางสุริยาหีบศพจึงนำข้อมูลมาเสนอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงกันว่าวิธีกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จมีอะไรบ้าง ตามมาดูกันได้เลยค่ะ

วิธีกรวดน้ำหลังทำบุญเสร็จ

โดยพิธีการนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นเรื่องราวหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารทำบุญเลี้ยงพระเสร็จ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลังทักษิโณทก หรือกรวดน้ำ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับไป และนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา พิธีนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่สิ่งที่สืบทอดทำมาจนถึงปัจจุบัน นิยมทำกันอย่างนี้ คือ เตรียมน้ำใส่ภาชนะ จะเป็นแก้วน้ำ ขวดน้ำ หรือขัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และหาภาชนะรองรับน้ำไว้ให้พร้อม พอพระเริ่มอนุโมทนาขึ้นบทว่า “ยถา วาริวหา……..” ก็เริ่มกรวดน้ำ (รินน้ำ) ลงในภาชนะรองรับ ในระหว่างที่ทำการกรวดน้ำนั้น เราควรระลึกถึงผู้มีพระคุณ หรือเวรกรรมต่อกัน เพื่ออุทิศผลบุญทีไ่ด้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระว่าจบและขึ้นบทว่า สัพพิติโย….พร้อมกัน ผู้กรวดน้ำพึงหยุดกรวดน้ำและประนมมือรับพร เมื่อเสร็จแล้วจึงนำน้ำที่กรวดนั้นไปเทลงบนพื้นดินที่สะอาด หรือที่โคนต้นไม้ เพื่อฝากพระแม่ธรณีให้เป็นสักขีพยาน

ประเภทของการกรวดน้ำแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบเปียกและแบบแห้ง

– แบบเปียกจะใช้น้ำเป็นสื่อ โดยรินน้ำลงในภาชนะรองรับพร้อมกับท่องบทสวด อุทิศผลบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ

– แบบแห้งจะไม่ใช้น้ำ แต่ใช้วิธีการพนมมืออธิษฐาน และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

นอกจากประเภทของการกรวดน้ำที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่ควรรู้ดังต่อไปนี้

  1. การอุทิศผลบุญ

แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

– อุทิศเจาะจง โดยพูดหรือนึกถึงชื่อของผู้รับผลบุญ เช่น ชื่อชื่อแม่ ชื่อพี่น้อง หรือชื่อคนรู้จัก เป็นต้น

– อุทิศไม่เจาะจง โดยจะพูดรวม ๆ เช่น ญาติทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น

  1. การใช้น้ำกรวดให้ผู้ตาย

ไม่ได้หมายถึงส่งน้ำให้ผู้ตายได้ดื่มกิน แต่คือการใช้น้ำเป็นสื่อและใช้แผ่นดินเป็นพยานในการอุทิศส่วนกุศล โดยน้ำที่ใช้ ควรเป็นน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นและสี ควรเทลงในที่สะอาด ไม่เทลงที่สกปรก

  1. น้ำเป็นสื่อ – ดินเป็นพยาน

การกรวดน้ำไม่ใช่จะอุทิศไปให้ผู้ตายกินน้ำ แต่ใช้น้ำเป็นสื่อและใช้ดินเป็นพยาน ให้รับรู้ในการอุทิศส่วนบุญ

  1. ช่วงเวลาที่ควรกรวดน้ำคือระหว่างที่พระอนุโมทนา

โดยเริ่มรินน้ำและนึกถึงผู้ที่เราต้องการอุทิศส่วนบุญให้ตอนที่พระเริ่มสวดว่า “ยะถา…” และรินไม่ให้น้ำขาดสายจนถึงบทที่ว่า “มะณิโชติระโส ยะถา” เมื่อพระทั้งหมดรับพร้อมกันว่า “สัพพิติโย…” ให้พนมมือรับพรจนจบ หรือหากเป็นการใส่บาตรก็สามารถทำได้ภายหลัง โดยท่องบทสวดดังต่อไปนี้ “อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิด ฯ” หรือสวดเป็นภาษาไทยได้ว่า “ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

  1. ระหว่างกรวดน้ำไม่ควรเอามือหรือนิ้วไปขวางทางน้ำไหล

เพราะถือว่าเป็นการปิดกั้นกระแสบุญไม่ให้ไหลไปหาผู้รับอย่างสะดวก และไม่ควรเกาะตัวกันเป็นกลุ่ม หรือแตะต่อกันเป็นทอด ๆ แต่ให้เจ้าภาพหรือประธานเป็นผู้รินน้ำเพียงคนเดียว ส่วนคนอื่น ๆ ให้พนมมือตั้งใจอุทิศส่วนบุญ

  1. การทำบุญและอุทิศส่วนบุญ ควรสำรวมจิตใจ

อย่าให้จิตใจฟุ้งซ่าน มีความเชื่อและความเลื่อมใส ปลูกจิตศรัทธาให้มั่นคงในจิตใจ ผลของบุญและการอุทิศส่วนบุญย่อมมีอานิสงค์มาก 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลังจากได้อ่านบทความนี้กันแล้ว หากทุกท่านได้ทำตามครบทั้ง 6 ข้อที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็ถือว่าการกรวดน้ำเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ผลบุญที่ได้ทำจะส่งมาหาทั้งตัวเราและผู้ที่เราระลึกถึง ข้อสำคัญเลยคือ นอกจากพ่อแม่พี่น้อง เจ้ากรรมนายเวรแล้ว อย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ด้วยนะคะ และสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหีบศพ โลงศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ เราเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลงานศพของคนที่คุณรักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะ สามารถปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรายินดีให้บริการค่ะ

 

Website: www.suriyafuneral.com

Line : @Suriyagroup

Tel: 02-950-0989 ได้ตลอด 24 ชม.