10 วิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม

10 วิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม

10 วิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม

10 วิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม การสะเดาะเคราะห์เป็นวิถีชาวพุทธที่ตกทอดกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและปฏิบัติกันมายาวนาน หากท่านใดรู้สึกว่าตัวท่านเองนั้นกำลังดวงตก ทำอะไรก็ติดขัด หรืออาจจะมีสัญญาณลางร้ายจนทำให้เกิดเคราะห์หนัก สุริยาหีบศพแนะนำให้ท่านสะเดาะเคราะห์ เป็นการทำพิธีตามความเชื่อโบราณว่าจะสามารถช่วยแก้เคล็ดและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น และเป็นการยืนยันผลที่ได้ว่าทำแล้วทำให้ชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เพราะเกิดจากวิบากกรรมและบุญในตัวเราพร่อง ดังนั้นการสะเดาะเคราะห์เช่นนี้เป็นการเติมบุญให้ชีวิต วันนี้สุริยาหีบศพนำวิธีการสะเดาะเคราห์มาให้ทุกท่านได้แก้ทุกข์ แก้กรรมกัน มีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ

10 วิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม (2)

10 วิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม

 

1. รักษาศีล ถือศีล

เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติกันได้ไม่ยาก และเป็นข้อปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานที่ทำให้คนเราเกิดความสงบสุขทั้งกายใจ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข หากเรารักษาศีล 5 ได้เป็นประจำ และประพฤติปฏิบัติตั้งมั่นอยู่บนความดีงาม จะช่วยสร้างบุญสร้างกุศลและเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง และอานิสงส์เหล่านี้ก็จะช่วยลดกรรมและแก้เคราะห์สะเดาะเคราะห์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีศีล 8 ที่ค่อนข้างยากกว่าศีล 5 มาก ดังนั้นหากสามารถรักษาศีล 8 ได้ บุญกุศลและอานิสงส์ที่ได้รับก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

2. การบวช

เป็นค่านิยมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกเหนือจากความเชื่อที่ว่าถ้าลูกชายได้บวชแล้ว พ่อแม่หรือบุพการีจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ ยังมีความเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ดวงชะตาตก มีดวงถึงฆาต ชะตาขาด การบวชจะช่วยสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาให้ได้

3. กินเจ

เป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าความชั่วร้าย โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากตัวผู้ที่ถือศีลกินเจ การกินเจต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและความพยายามอย่าเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เจแตก แต่หากเรามีจุดประสงค์ในการกินเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ไม่ฝืนตัวเอง อานิสงส์ของการกินเจนี้ก็จะสร้างบุญสร้างกุศลให้มีชีวิตที่ราบรื่น ละเว้นการสร้างกรรมที่ไม่ดี เพราะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ก็เท่ากับไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทำกรรม ไม่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์

4. ถวายน้ำมันตะเกียง

ซึ่งการทำบุญเติมน้ำมันตะเกียง เปรียบเสมือนเป็นการเติมแสงสว่าง เติมเชื้อไฟให้กับชีวิต ผู้ที่กำลังมีเคราะห์ หรืออยากต่ออายุดวงชะตาก็จะมาเติมน้ำมันตะเกียงกัน เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นเจอทางที่ดี มีแสงสว่าง เกิดสติปัญญา และขจัดอุปสรรคที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเรามัวหมอง เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียง ทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างไสวไม่อับจนหนทาง

5. ทำบุญใหญ่ในรูปแบบต่าง ๆ

ทำบุญถวายสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค หรือจะถวายในรูปแบบของเงินทอง เช่น ทำบุญร่วมสร้างโบสถ์ วิหารต่างๆ ชำระหนี้สงฆ์ ไปบริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา คนเจ็บ คนพิการ ให้ทานกับคนยากจน หรือจะทำบุญด้วยการใช้แรงงานต่าง ๆ เช่น การล้างห้องน้ำวัด กวาดลานวัด ด้วยอานิสงส์ของการทำบุญเหล่านี้จะช่วยหนุนดวง เสริมดวง แก้เคล็ด หรือผ่อนกรรมจากหนักให้เป็นเบาได้

6. หมั่นกรวดน้ำ ขอขมากรรมหรืออโหสิกรรมบ่อย ๆ

หลังจากทำบุญสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือการกรวดน้ำ เป็นการอุทิศส่วนกุศลที่ทำเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้ที่มีชีวิตอยู่ต่อผู้มีพระคุณ หรือผู้ที่เป็นที่รักซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเเละเจ้ากรรมนายเวร โดยส่วนมากจัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญ เพื่อขอขมากรรมหรือขออโหสิกรรม จากนั้นให้แผ่เมตตา หากปฏิบัติได้เช่นนี้บ่อย ๆ จะช่วยลดหรือผ่อนแรงกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรที่อาจกำลังส่งผลอยู่ก็เป็นได้

7. ทำทานแก่คนยากไร้

เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ โดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ยึดติดมีความไม่โลภผลบุญจึงหนุนนำให้มีแต่ความราบรื่น ยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือ ยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงอนุโมทนาจิตจากผู้ยากไร้ที่ได้รับสิ่งของจากตัวเรา หรือแม้แต่การบริจาคเสื้อผ้า สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับผู้อื่นก็นับว่าเป็นการทำบุญให้กับคนยากไร้

8. ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน

การทำบุญโดยการปล่อยสัตว์ เช่น ไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยนก ปล่อยเต่า หรือปล่อยปลา เพื่อเสริมบุญ สะเดาะเคราะห์ต่อสิ่งต่าง ๆ ด้วยอานิสงส์ผลบุญของการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานนี้จะทำให้ได้รับกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่ และทำให้สิ่งต่างๆ ที่ติดขัดอยู่คล่องตัวมากขึ้นด้วย

9. การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทำบุญร่วมกับผู้อื่น

เป็นการเพิ่มความสุขและสิริมงคลให้แก่ตนเอง และเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วแต่การทำบุญร่วมกันนั้น ก็ทำให้มีอานิสงส์บุญที่จะค้ำหนุน ช่วยเหลือกัน เมื่อครั้งถึงเหตุปัจจัยที่สมควรจะช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะทำบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่น จะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่ง เกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้

10. นอนโลงศพ

มีความเชื่อว่าการนอนโลงศพ ทำบังสุกุลเป็น-บังสุกุลตาย จะเป็นการช่วยต่ออายุและสามารถสะเดาะเคราะห์ได้ แต่หากใครไม่สะดวกหรือกลัวจริง ๆ แนะนำว่าให้ไปบริจาคหรือทำบุญเกี่ยวกับโลงศพ ผ้าห่อศพ ช่วยเหลือศพไร้ญาติ ด้วยอานิสงส์ของการทำบุญเช่นนี้ จะช่วยผ่อนเคราะห์หนักให้เป็นเบาได้ รวมทั้งยังลดแรงกรรม ต่อดวงชะตาและอายุขัยได้อีกด้วย ทำบุญโลงศพ ซื้อโลงศพ บริจาคโลงศพไร้ญาติ จะได้อานิสงส์แรงยิ่งนัก การทำบุญเช่นนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง สามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่าง ๆ และผ่อนหนักเป็นเบาได้

10 วิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม (3)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับวิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล เป็นความเชื่อตามฉบับไทยโบราณ เพื่อช่วยบรรเทาสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ส่งเสริมดวงชะตากับผู้ที่ทำอะไรไม่ค่อยขึ้น แต่สิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการเสริมดวงชะตา คือ การนอนโลงศพ หรือทำบุญโลงศพ เพราะจะได้อานิสงค์เป็นอย่างมาก สามารถช่วยต่ออายุและสะเดาะเคราะห์ได้ หากทำบุญโลงศพแก่ศพที่ไร้ญาติ จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น ทำอะไรไม่ติดขัด ช่วยผ่อนเคราะห์หนักให้กลายเป็นเบาได้ สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับหีบศพ โลงศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ เราเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลงานศพของคนที่คุณรักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะ สามารถปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรายินดีบริการค่ะ

 

สามารถติดต่อเราได้ที่

Tel : 02-950-0989

Inbox : https://www.facebook.com/suriyacoffin/

Website : http://www.suriyacoffin.com