เรามางานศพทำไม

เรามางานศพทำไม

เรามางานศพทำไม การจัดงานศพทำไปก็เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตาย ซึ่งเป็นกิจที่พึงปฏิบัติต่อผู้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที บูชาคุณความดีของผู้ตาย เป็นโอกาสเพิ่มบุญกุศลให้แก่ตัวเองและผู้ตาย โดยให้ดำรงชีวิตอย่างมีสติและตั้งอยู่บนศีลธรรม ให้เกิดวิริยะอุตสาหะในการทำความดี และบรรเทาความประมาทในชีวิตให้ลดน้อยลง และทางสุริยาหีบศพเชื่อว่ามีหลายท่านที่เกิดความสงสัย และมีการตั้งคำถามกันขึ้นว่า ทำไมเราถึงต้องไปงานศพ วันนี้สุริยาหีบศพมีคำตอบมาให้ ตามไปดูกันเลยค่ะ 

เรามางานศพทำไม

 

มนุษย์ทุกคนล้วนทราบกันดีว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติ ที่ติดมากับคำว่ามนุษย์ แต่ถึงอย่างไร การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ ก็ได้ซ่อนไปด้วยหลักความคิด และหลักของความเป็นจริง การไปร่วมแสดงความเสียใจ ในงานบำเพ็ญกุศลศพของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนานั้น แต่ละท้องถิ่น อาจจะมีความแตกต่างในการจัดงาน เช่น การประดับดอกไม้หน้าหีบศพภายในงาน แม้แต่ทำนองการสวดของพระสงฆ์ มีความแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์ของงานศพที่เหมือนกัน คือ การแสดงความเสียใจต่อผู้เป็นญาติของผู้ที่เสียชีวิต

เหตุผลที่ต้องไปร่วมงานศพ

  • ได้บอกความเป็นญาติ

การมาร่วมงานศพนั้น เหมือนเป็นการรวมตัวกันของญาติ จะได้พบเจอญาติ พี่น้อง ที่อาจจะไม่ได้พบกันมาเนิ่นนาน เพราะต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่เป็นของตัวเอง รวมตัวกันมากราบไหว้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วหน้าโลงศพ และยังมีญาติทางธรรมที่เป็นผู้เป็นญาติเพราะเหตุ 4 ประการ คือ เป็นญาติเพราะบวชให้พระภิกษุ เป็นญาติเพราะบวชให้เป็นสามเณร เป็นญาติเพราะให้นิสสัย (พิธีกรรมของสงฆ์ที่พระอุปัชฌาย์ให้แก่ศิษย์) และเป็นญาติเพราะสอนธรรมะให้

  • ได้แสดงออกถึงความกตัญญู

การแสดงออกถึงความกตัญญู การรู้สึกสำนึกในคุณ ด้วยแสดงความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง และช่วยเหลือในกิจการงานต่าง ๆ การกระทำเช่นนี้ ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความเจริญ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน การที่เรามาแสดงออกถึงความกตัญญูรู้ถึงพระคุณของผู้ตายที่เคยมีต่อเรา ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมนั้นเพื่อให้เกิดความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี

  • ได้รักษาประเพณี

ประเพณีการจัดงานศพเป็นอิทธิของพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธนำแบบอย่างการจัดงานศพมาจากเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เมื่อเวลาผ่านไป แต่ละท้องถิ่น มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เข้ากับ ท้องถิ่นนั้น ๆ อีกอย่างหนึ่งประเพณีการจัดงานศพนั้น เวลาที่มีงานอะไรก็ตามจะต้องช่วยเหลือกันเป็นธรรมดา และการจัดโลงศพก็จะเป็นไปในตามรูปแบบที่ผู้เป็นญาติต้องการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการระลึกถึง การอาลัย แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ประโยชน์ในการจัดงานศพ

  • ได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้ตายเป็นโอกาสสุดท้าย
  • เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย ถึงแม้ว่าผู้ตายเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ ท่านจะได้สร้างบุญกุศลไว้เป็นเสบียงมากมายแล้ว และเมื่อเราได้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ก็จะเหมือนกับว่าบุญที่เรากระทำนี้จะได้ช่วยเป็นแรงเสริมเกื้อหนุนให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขสมบูรณ์เพิ่มขึ้น หากตกอยู่ในทุกข์ บุญนี้ก็จะช่วยทำให้ทุกข์เบาบาง หรือพ้นจากทุกข์ หากมีสุขก็จะได้ส่งเสริมให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
  • ได้บูชาคุณงามความดีของผู้ตายเป็นโอกาสสุดท้าย
  • ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  • ได้สร้างบุญให้กับตนเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว ทางสุริยาหีบศพหวังว่าทุกท่านจะได้คลายความสงสัยที่ว่าเรามางานศพทำไมกันแล้วนะคะ เพราะกระบวนการในการจัดงานศพ ยังถือเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาที่ช่วยให้ครอบครัวของผู้สูญเสีย เกิดการยอมรับ และผ่านพ้นช่วงเวลาที่โศกเศร้าเสียใจนี้ไปได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมในงานศพ เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกัน สำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับโลงศพ หีบศพ หรือ การจัดงานศพ และอุปกรณ์ในการทำพิธีแบบครบวงจร มีทุกศาสนาทุกรูปแบบ สามารถปรึกษาสุริยาหีบศพได้เลยนะคะ เราเป็นผู้ให้บริการหลังความตายแบบครบวงจร ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลงานศพของคนที่คุณรักไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะ สามารถปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรายินดีบริการค่ะ

สามารถติดต่อเราได้ที่

Website : http://www.suriyacoffin.com/

Inbox : https://www.facebook.com/suriyacoffin/

Tel : 02-950-0989 (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.)