สังฆทาน ,สังฆทานชะลอม

การถวายสังฆทานให้ถูกวิธี

การถวายสังฆทานให้ถูกวิธี

การถวายสังฆทานให้ถูกวิธี เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการถวายสังฆทานนั้น ถือเป็นการทำบุญถวายสิ่งของที่จำเป็นให้พระสงฆ์ ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับผู้ถวายสังฆทานเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการที่เราจะนำสิ่งของต่าง ๆ ไปถวายสังฆทานให้พระสงฆ์นั้น เราควรทราบถึงขั้นตอนการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง ตามวิธีปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงการเลือกสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อพระสงฆ์ให้มากที่สุด วันนี้เรามีขั้นตอนการถวายสังฆทานให้ถูกวิธีมาฝากกันค่ะ

 • 3 ขั้นตอนถวายสังฆทานแบบ New Normal
 • 7 สิ่งมีประโยชน์สำหรับการถวายสังฆทาน
 • ขั้นตอนการถวายสังฆทานอย่างถูกวิธี

 1. เตรียมสิ่งของที่จะถวายสังฆทาน

สิ่งของที่จะนำมาจัดชุดสังฆทานเพื่อเตรียมถวายสังฆทานนั้น ควรบรรจุด้วยสิ่งของที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นสิ่งของที่หมดอายุ และที่สำคัญต้องเป็นสิ่งของที่มีความจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์มากที่สุด พระสงฆ์สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งสิ่งของที่จำเป็นต่อพระสงฆ์และควรนำมาจัดชุดสังฆทาน เช่น

 • เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน เนื่องจากมีพระสงฆ์บางรูปที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ จึงทำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านี้
 • ผ้าไตรจีวร ซึ่งผ้าไตรจีวรที่บรรจุในชุดสังฆทานควรเป็นผ้าไตรจีวรขนาดมาตรฐาน และมีคุณภาพเนื้อผ้าที่ดี
 • หนังสือธรรมะ หรือหนังสือให้ความรู้อื่น ๆ
 • ยารักษาโรค ควรเป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพ และไม่หมดอายุ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 1. การเลือกวัดที่ต้องการถวายสังฆทาน

การที่เราจะเลือกวัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราด้วย การทำบุญถวายสังฆทาน สามารถทำไกลหรือใกล้บ้านก็ได้ จากนั้นแจ้งความประสงค์ว่าต้องการถวายสังฆทาน

 1. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เมื่อเรากราบพระเสร็จแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการอาราธนาศีลและรับศีล โดยหลังจากรับศีลจบให้ท่องนะโม 3 จบ แล้วท่องคำกล่าวถวายสังฆทาน ดังนี้

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ

โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ

ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร พร้อมกับบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์

ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร พร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญฯ

 1. ประเคนถวายสังฆทานให้พระสงฆ์

การที่เราจะประเคนถวายสังฆทานให้แก่พระสงฆ์นั้น หากเป็นผู้ชายสามารถประเคนสังฆทานให้พระได้โดยตรง แต่หากเป็นผู้หญิง ให้วางชุดสังฆทานลงบนผ้ารับประเคน ไม่ควรถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์โดยตรง

 1. กรวดน้ำ

หลังจากที่เราประเคนถวายสังฆทานแล้ว ก็ทำการกรวดน้ำเพื่อส่งผลบุญกุศลจากการถวายสังฆทานให้แก่ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งการถวายสังฆทานสามารถถวายให้แก่พระสงฆ์กี่รูปก็ได้ เราสามารถถวายสังฆทานได้ตลอดทั้งปี ยิ่งถวาย มากก็ยิ่งได้บุญได้อานิสงส์มากและทำให้จิตใจเราสงบมากขึ้น

หากใครที่กำลังมองหาร้านขายสังฆทานที่มีคุณภาพ สังฆทานราคาไม่แพง ร้านศิรินันท์มงคลมีบริการจัดส่งชุดสังฆทานโดยบริษัทขนส่งชั้นนำที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็น Grab Taxi , Kerry Express , ไปรษณีย์ไทย , Line man โดยค่าขนส่งสังฆทานจะขึ้นอยู่กับบริการขนส่งที่ท่านเรียกใช้ค่ะ

สนใจติดต่อ

Website: www.sirinanmongkol.com

E-mail: sirinanmongkol2017@gmail.com

Line ID : @sirinanmongkol

Tel : 086-335-3642