ทำไมต้องสักการะพวงมาลาในวันปิยมหาราช

ทำไมต้องสักการะพวงมาลาในวันปิยมหาราช

ทำไมต้องสักการะพวงมาลาในวันปิยมหาราช
ขอบคุณรูปภาพ : bing.com

ทำไมต้องสักการะพวงมาลาในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคมของปี คือวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นที่รักอย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน และรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช

โดยในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนมาร่วมกันวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายความเคารพที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พวงมาลา เป็นการนำดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นวงรี และมักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย เช่นเดียวกับพวงหรีด แต่ต่างกันที่พวงมาลานั้นจะนำไปวางที่อนุสาวรีย์ พระบรมรูปหรือพระบรมศพของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงใช้วางสักการะในวันคล้ายวันสวรรคตด้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา :

amarintv.com

thairath.co.th

หากคุณสนใจสั่งซื้อได้ทั้งหมด 4 ช่องทางดังนี้

  1. หน้าเว็บไซต์:WWW.PAKAFLORIST.COM
  2. FACEBOOK : pakaflorist
  3. LINE ID : @pakaflorist
  4. โทรศัพท์ : 086–335–3642